ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Οι δομικές κατασκευές στη διάρκεια της ζωής τους, σαν ζωντανοί οργανισμοί, υπόκεινται σε φθορές, ζημιές και σε νέες προκλήσεις. Οι καιρικές συνθήκες , η γήρανση των υλικών, οι έκτακτες καταστάσεις, όπως σεισμοί, πυρκαγιές, οι αλλαγές των δομικών οδηγιών, αλλά και οι ενδεχόμενες νέες απαιτήσεις (αλλαγή χρήσης) για αναβάθμιση του στατικού φορέα ή απλά μια ανακαίνιση και αλλαγή της αρχικής διαμερισματοποίησης με επικαιροποίηση της φέρουσας ικανότητάς τους, αντιμετωπίζονται τεχνικά με διάφορα συστήματα Επισκευών και Ενισχύσεων.

 

Τα συστήματα αυτά εκφράζονται μέσα από ένα πλήθος διαφορετικών τεχνικών και υλικών. Η τεχνολογία εξακολουθεί να μας χαρίζει νέες διεξόδους και λύσεις, παρέχοντάς μας νέα υλικά και τεχνικές, ώστε πλέον αντιμετωπίζουμε την κάθε κατασκευαστική πρόκληση και ανάγκη του χρήστη αποτελεσματικά και με υπεύθυνο αποτέλεσμα.

 

Οι τεχνικές που επιλέγονται για την επισκευή ή την ενίσχυση των δομικών κατασκευών επιλέγονται από τον μελετητή με γνώμονα την υφιστάμενη κατάσταση, τις ενδεχόμενες βλάβες της κατασκευής, το ζητούμενο της τελικής κατάστασης και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται το έργο (περιβάλλον, γεωγραφικό σημείο, εποχή εργασιών, χρόνος περάτωσης κ.α.). Σε πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις χρήζουν και συνδυαστικών τεχνικών.

Η Buildtek Co, στην μακρόχρονη πορεία της σε τεχνικά έργα τέτοιου τύπου, έχει συνεργαστεί με φορείς όπως το Δημόσιο, Τράπεζες, Περιφέρειες και Δήμους.

Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εργοληπτικές εταιρείες της χώρας σε διάφορες εφαρμογές, καθώς και με τα μεγαλύτερα μελετητικά γραφεία, εφαρμόζοντας πλήθος διαφορετικών τεχνικών επισκευών και ενισχύσεων ακολουθώντας πιστά τις προβλεπόμενες μελέτες.

 

Η Buildtek Co δε σταματά να ερευνά, να εμπλουτίζεται και να εξελίσσεται.
Παράλληλα με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκομίσει μέσα από μεγάλα έργα φροντίζει για την :
–Αναβάθμιση του εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού
–Συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη του εργατικού δυναμικού
–Παρακολούθηση νέων τεχνολογιών σε τεχνικές και υλικά

 

Έτσι η Buildtek Co είναι σε θέση να αναλάβει υπεύθυνα και εγγυημένα όλες τις κατασκευές επισκευών και ενισχύσεων που έχει ανάγκη ο χώρος σας.

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

Χρησιμεύουν στην ομογενοποίηση των λιθοδομών και την πλήρωση ρωγμών στις φέρουσες τοιχοποιίες.
ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ

ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ

Οι ρητινενέσεις είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος.
GUNITE

GUNITE

Η βασική εφαρμογή του εκτοξευομένου σκυροδέματος, έγκειται στις ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων, σε όλα τα στοιχεία του Φ.Ο, στην ενίσχυση των τοιχοποιών αλλά και ως ενίσχυση στις λιθοδομές.
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

Τα σύνθετα υλικά τοποθετούνται στις επιφάνειες των δομικών στοιχείων και αποτελούν ένα είδος μόνιμου εξωτερικού τους οπλισμού.
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ο εναέριος αναστολέας διάβρωσης και τα ανόδια γαλβανικής προστασίας αποτελούν σύγχρονα και πρωτοποριακά υλικά που βρίσκουν εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις.
BETON PLAQUE

BETON PLAQUE

Η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για την αύξηση της αντοχής δοκών και υποστηλωμάτων.
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού των κτιρίων επιτυγχάνεται με 3 νέες προηγμένες αντισεισμικές μεθόδους, άμεσα εφαρμόσιμες, οικονομικές και συμβατές με τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Με τις επισκευές επαναφέρουμε την γεωμετρία του θρυμματισμένου ή ενανθρακωμένου σκυροδέματος σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες.
ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΚΟΠΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΚΟΠΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αδιατάρακτες κοπές. Μηχάνημα με δυνατότητα βάθους κοπής έως και 27 εκ. με ένα πέρασμα.