ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

BUILDTEK Co.
Ηρακλείτου 1
ΤΚ. 16341 – Ηλιούπολη

Tηλ/Fax: 210 555.68.64
email: info@buildtek.gr
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. επιχείρησης: 151817302000