ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ

Η υγρομόνωση – στεγάνωση των δωμάτων έναντι των ομβρίων υδάτων, των υδάτων χρήσης, της υγρασίας και άλλων παραγόντων, έχει ως σκοπό αφενός την προστασία της ίδιας της κατασκευής μας (π.χ. του σιδηρού οπλισμού σε πλάκες από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα από διαβρώσεις και ενανθρακώσεις) και αφετέρου την αποτροπή της φθοράς επιμέρους υποκείμενων κατασκευαστικών υλικών, όπως επιχρίσματα , χρωματισμοί , κουφώματα , ντουλάπες κ.τ.λ.
Μείζον πρόβλημα σε δώματα με ανεπαρκή Θερμοϋγρομόνωση αποτελεί η υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και η ύπαρξη ενδεχόμενων προβλημάτων υγείας στου χρήστες της κατοικίας – κτιρίου κ.α.

 

Η υδατοστεγάνωση των δωμάτων επιτυγχάνεται με διάφορες τεχνικές και υλικά. Η επιλογή τους εξαρτάται από την υφιστάμενη κατάσταση του δώματος, την κάλυψη των αναγκών του χρήστη σε βατότητα και η επιθυμητή τελική επιφάνεια.
Η μελέτη θερμοϋγρομόνωσης πολιτικού μηχανικού σε πιο εξεζητημένες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία.

Οι στεγανωτικές μεμβράνες τύπου PVC – FPO – TPO, οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα), τα τσιμεντοειδή επαλειπτικά, τα πολυουρεθανικά συστήματα και τα ελαστομερή μονωτικά είναι μερικά από τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

 

Οι τεχνικές ποικίλουν από έργο σε έργο, καθότι προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε κατασκευής και απαιτήσεων.
Η γεωγραφική θέση, η υφιστάμενη κατάσταση του δώματος, η τυχόν παλαιά ύπαρξη στεγάνωσης, οι κλίσεις, τα φορτία που προβλέπονται να αντέχει το κτίριο , η χρήση με το βαθμό βατότητας και βεβαίως ο οικονομικός προϋπολογισμός της δαπάνης και η τελική επιθυμητή επικάλυψη αποτελούν τις παραμέτρους για την τελική επιλογή τεχνικής και υλικού στεγάνωσης.

 

Η Buildtek Co αξιολογεί το χώρο σας, σας συμβουλεύει, σας προσφέρει όποια στεγανοποίηση κρίνεται ως κατάλληλη και εφαρμόζει την μελέτη πολιτικού μηχανικού με υπευθυνότητα και συνέπεια.