ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ

Οι ρητινενέσεις είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος.

 

Με την τεχνική αυτή γίνεται αρχικά σφράγιση της ρωγμής και τοποθέτηση ακροφυσίων ανά τακτά διαστήματα και έπειτα εισπίεση λεπτόρευστης εποξειδικής ρητίνης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συγκόλληση του ρηγματωμένου σκυροδέματος και η αποκατάσταση της στατικής συνέχειας. Η ποιότητα της ρητίνης που χρησιμοποιείται εξαρτάται απο το εύρος της ρωγμής.

 

Πρόταση εφαρμογής:

 

• Καθαρισμός ρηγμάτωσης και αφαίρεση σαθρών τμημάτων δια χειρός ή με μηχανικά μέσα. Ενδείκνυται επίσης η εισπίεση αέρος στο εσωτερικό της ρωγμής.
• Εφαρμογή – Τοποθέτηση ειδικών πλαστικών ακροφυσίων για την εισπίεση ενέσιμης ρητίνης.
• Εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης σε μορφή πάστας, δύο συστατικών για τη στερέωση των ακροφυσίων και το επιφανειακό στοκάρισμα της ρηγμάτωσης για την αποφυγή της διασποράς του ενέσιμου προϊόντος που ακολουθεί.
• Προσαρμογή αλφαδολάστιχων επί των ακροφυσίων ως άνω (βήματος 2).
• Εισπίεση ρευστής, ενέσιμης, εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών για την πλήρωση του εσωτερικού των ρηγματώσεων.

 

Παρατήρηση : Ο τύπος των εποξειδικών ρητινών που χρησιμοποιούμε εξαρτάται από το εύρος των ρωγμών και την εποχή του έτους.