ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η Buildtek Co. επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες στην ενίσχυση του φέροντα οργανισμού υπαρχόντων κτιρίων, ενσωμάτωσε στις παρεχόμενες εργασίες της 3 νέες προηγμένες αντισεισμικές μεθόδους, άμεσα εφαρμόσιμες, οικονομικές και συμβατές με τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

  • ΜΕΘΟΔΟΣ «Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ» (Πρόσθετα Αρθρωτά Συνδεόμενα Αντισεισμικά Τοιχώματα)
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Seismic Energy Absorption Systems)
  • ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ

 

Με την εφαρμογή των μεθόδων αυτών επιτυγχάνεται η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού των κτιρίων με τα ακόλουθα οφέλη:

 

  • Εφαρμογή στην εξωτερική τους περίμετρο, ΧΩΡΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, και χωρίς διακοπή της λειτουργίας τους.
  • ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ μέθοδος και υλοποίησή της σε ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΟ χρονικό διάστημα.
  • Οι εργασίες στο εσωτερικό του κτιρίου μπορεί να προχωρούν στη διάρκεια των εργασιών ενίσχυσης.
  • Τα κτίρια ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ με βάση τους ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
  • Είναι δυνατή η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ακόμα κι αν αυτό δεν προβλέπεται από την αρχική μελέτη.
  • Είναι δυνατή η ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ σε άλλες με δυσμενέστερα φορτία.