ΚΕΛΥΦΟΣ WALL

Το σύστημα Kelyfos είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής ανακαίνισης και θερμομόνωσης για υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα κτίρια που καλύπτει τις ανάγκες θερμομόνωσης 100% του κτιρίου. Τοιχοποιία, Δώματα/στέγες και ανοίγματα. Με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος Kelyfos επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη έως και 55%.

 

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ο οποίος εγκρίθηκε στις 31/3/2010, τα κτίρια στην πλειοψηφία τους πρέπει να διαθέτουν ενεργειακό πιστοποιητικό κατόπιν σχετικής ενεργειακής επιθεώρησης.

 

Το KELYFOS αποτελεί την ιδανική λύση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ενεργειακής επιθεώρησης και του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

 

Το Kelyfos Wall (ETICS: External Thermal Insulation Composite Systems) είναι σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ανακαίνισης κτηρίων για τοιχοποιία και πιλοτή που εφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νεοαναγειρόμενες κατασκευές.

Τα βασικά επιμέρους προϊόντα που απαρτίζουν το Kelyfos Wall είναι τα ακόλουθα:
Ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης Kelyfos Thermo της εταιρείας ISOMAT.
Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) Styrofoam IB-SL ή xenergy ETICS SL της εταιρείας DOW.
Βύσματα στερέωσης των θερμομονωτικών πλακών της εταιρείας POLYKEM
Υαλόπλεγμα Kelyfos της POLYKEM
Ρητινούχοι σοβάδες τσιμεντοειδούς βάσης Kelyfos, ακρυλικοί παστώδεις σοβάδες Kelyfos Acryl και σιλικονούχοι παστώδεις σοβάδες Kelyfos Silicone της εταιρείας ISOMAT, οι οποίοι διατίθενται σε ευρεία ποικιλία χρώματος και υφής.
Fine: Για τη διαμόρφωση λείας τελικής επιφάνειας
Décor: Για τη διαμόρφωση αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας

 

Επιπλέον το Kelyfos Wall διαθέτει πλήθος ειδικών εξαρτημάτων όπως: οδηγοί στήριξης θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά τεμάχια εξηλασμένης πολυστερίνης εξωτερικών γωνιών και δομικών ανοιγμάτων, γωνιόκρανα, κ.ά.