ΚΕΛΥΦΟΣ ROOF

Το Kelyfos Rooftile είναι ένα σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο το οποίο χρησιμοποιείται για την θερμομόνωση του δώματος (ταράτσα) και αποτελείται από ειδικές πλάκες λευκού τσιμέντου, υψηλών προδιαγραφών, με επικολλημένη εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) Styrofoam της DOW.

 

Πλεονεκτήματα:
– Προστασία του δώματος από καιρικές καταπονήσεις
– Προστασία της υφιστάμενης στεγάνωσης* του δώματος από γήρανση και θερμική καταπόνηση – Ευκολία και ταχύτητα στην τοποθέτηση με απλή απόθεση
– Μικρό βάρος (45kg-m2) κατάλληλο για δώματα ελάχιστου φορτίου πλακόστρωσης χωρίς κίνδυνο υφαρπαγής από τον άνεμο
– Απάλειψη θερμικών γεφυρών** χάρη στη ραμποτέ διαμόρφωση των πλευρών του πλακιδίου
– Κύριο μέρος του πλακιδίου αποτελείται από το πιο αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό της αγοράς STYROFOAM της DOW
– Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του πλακιδίου σε ανέγερση επιπλέον ορόφων
– Καλαίσθητη τελική επιφάνεια

 

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που ήδη έχουν αναφερθεί το Kelyfos Rooftile προστατεύει τη στεγάνωση (υγρομόνωση) του δώματος χωρίς να χρειάζεται η περιοδική αντικατάσταση ή ενίσχυση της. Επίσης σταματά την συγκέντρωση υδρατμών στο κτήριο και δεν εμφανίζονται τα αντιαισθητικά μαυρίσματα στους εσωτερικούς τοίχους από μούχλα και υγρασία.Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα του Kelyfos Rooftile είναι η επαναχρησιμοποίηση των πλακών στην περίπτωση ανέγερσης επιπλέον ορόφων.

Επίσης, η θερμομόνωση των δωμάτων επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης DOW και την επικάλυψη, είτε με χαλίκι , είτε με πλάκες τύπου πεζοδρομίου, για την αποφυγή υφαρπαγής από τον άνεμο των μονωτικών πλακών.
Σε άλλη περίπτωση, η ενδεχόμενη επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών με στεγανωτικά υλικά μας προσφέρει μια σύνθετη λύση, αυτή της Θερμοϋγρομόνωσης. Τούτο επιτυγχάνεται εάν επικαλύψουμε την εξηλασμένη πολυστερίνη, είτε με στεγανωτική μεμβράνη τύπου PVC – FPO – TPO, είτε με στεγανωτικά τσιμεντοειδή υλικά, είτε με στεγανωτική στρώση πολυουρεθανικών (PU) υλικών.
Τέλος, εάν υπάρχει ανάγκη για δημιουργία ρύσεων στο δώμα μας ή προδιαγραφών για επικόλληση πλακιδίων και εν τέλει μίας τελικής επιφάνειας ανθεκτικής σε σκληρή χρήση (πλήρους βατότητας) , τότε επικαλύπτουμε τις θερμομονωτικές μας πλάκες με «γεμίσματα» δαπέδων, όπως ελαφρομπετόν , τσιμεντοκονίας ή με οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου.
Η επιλογή του «γεμίσματος» έχει να κάνει με τις ανάγκες για βατότητα , την τελική επικάλυψη καθώς και την στατική φέρουσα ικανότητα του κτιρίου , καθότι το φορτίο των επικαλύψεων ποικίλει από λύση σε λύση.

Η επιλογή του πάχους του θερμομονωτικού γίνεται πάντα λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή μελέτη σε συνδυασμό με την υπάρχουσα θερμομονωτική επάρκεια του δώματος , την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτίριο , τη χρήση του και τα δομικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται η κατασκευή.

*Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του Kelyfos Rooftile είναι να έχει προηγηθεί στεγάνωση (υγρομόνωση) και δημιουργία ρύσεων στην ταράτσα.

**Θερμική γέφυρα: Τα τμήματα εκείνα των κτηρίων (κολώνες, δοκάρια) που κατέχουν λιγότερη ή μηδαμινή θερμομονωτική ικανότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του κτηρίου. Αν και αποτελούν ένα μικρό τμήμα του οικοδομήματος, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό της θερμικής απώλειας των κτηρίων.