ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 

Αφορούν υφιστάμενα στοιχεία και αντιμετωπίζουν θρυμματισμένο ή κατεστραμμένο σκυρόδεμα σε κτιριακές εφαρμογές, γέφυρες, και άλλα έργα υποδομών. Με τις επισκευές επαναφέρουμε την γεωμετρία της κατασκευής και την εξομάλυνση των επιφανειών σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες. Επιτυγχάνονται συνήθως με ένα σύστημα από υλικά με στόχο την πλήρη αποκατάσταση και την περαιτέρω προστασία της κατασκευής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

• Μετά την αφαίρεση των αποσαρθρωμένων τμημάτων σκυροδέματος ακολουθεί εκτεταμένος καθαρισμός οπλισμών, δια χειρός για τοπικές επεμβάσεις περιορισμένου εύρους ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων (αμμοβολή), σε εκτεταμένες περιοχές.
• Εφαρμογή κονιάματος αντιδιαβρωτικής προστασίας αποκαλυμμένων οπλισμών. Το συγκεκριμένο υλικό επιβραδύνει – αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης τους.
• Εργασία κατόπιν επιλογής είναι η εφαρμογή με εμποτισμό διαχεόμενης μορφής αναστολέα διάβρωσης οπλισμών που λειτουργούν εκμεταλλευόμενοι τo πορώδες του υποστρώματος και το φαινόμενο έλξης ηλεκτροχημικά (κυρίως μέσω καθόδου) από τους οπλισμούς, για εκτενέστερη προστασία έναντι διάβρωσης και αναστολή υφιστάμενης οξείδωσης, ακόμα και σε παρακείμενα στοιχεία οπλισμών που δεν έχουν αποκαλυφθεί.
• Εφαρμογή κυρίως επισκευαστικών, θιξοτροπικών, έτοιμων κονιαμάτων για την αποκατάσταση ζώνης αρχικής διατομής σκυροδέματος και ανάπτυξης επιθυμητής στρώσης επικάλυψης οπλισμών. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή εκτόξευση.