ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ – ΜΝΗΜΕΙΑ

Η Buildtek Co. με εμπειρία και γνώση, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες-εργασίες στον ιδιαίτερο τομέα των Ιερών ναών και μνημείων. Καλύπτουμε όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται, όπως : Επισκευές, ενισχύσεις, διακοσμητικές επενδύσεις κ.α.