Εργασίες καθαρισμού “άρρωστου“ κτιρίου και ξηρά δόμηση

Επισκευές

Επισκευές

Επισκευές

Επισκευές

Ενισχύσεις

Π. Ψυχικό & Κάντζα, αδιατάρρακτες κοπές, επισκευές, ενισχύσεις, πέτρινες επενδύσεις, σύνθετα υλικά

Ενισχύσεις

Ενισχύσεις

Ενισχύσεις

Θερμομόνωση, στεγανοποίηση δώματος

Θερμομόνωση

Επισκευές

Ενισχύσεις

Ενισχύσεις, πλήρης αποκατάσταση

Ενισχύσεις

Επισκευές

GALLERY ΕΡΓΑΣΙΩΝ